Thực đơn tham khảo

Dê nướng

250,000

Thực đơn tham khảo

Dê áp chảo

250,000

Thực đơn tham khảo

Dê hấp

250,000

Thực đơn tham khảo

Dê tái chanh

220,000

Thực đơn tham khảo

Dê xào xả ớt

220,000

Thực đơn tham khảo

Dê xào lăn

220,000

Thực đơn tham khảo

Cơ cháy nước sốt

100,000

Thực đơn tham khảo

Tiết canh dê

25,000