Thực đơn gọi món

Dê nướng

250,000

Thực đơn gọi món

Dê áp chảo

250,000

Thực đơn gọi món

Dê hấp

250,000

Thực đơn gọi món

Dê tái chanh

220,000

Thực đơn gọi món

Dê xào xả ớt

220,000

Thực đơn gọi món

Dê xào lăn

220,000

Thực đơn gọi món

Cơ cháy nước sốt

100,000

Thực đơn gọi món

Tiết canh dê

25,000